تيم جراحی دكتر تراب پرهيز جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار

تیم جراحی دکتر تراب پرهیز

آخرين و جديدترين وركشاپ درمان بی اختياری های ادراری با شركت پرفسورها وجراحان دنيا وسركار خانم دكتر تراب پرهيز جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار

تیم پزشکی دکتر مریم تراب پرهیز

    دکتر مریم تراب پرهیز

جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
پس از گذراندن پزشکی عمومی و با توجه به نبودن پزشک ارولوژی خانم در مناطق مختلف کشور ، در رشته ارولوژی تخصص گرفتم.
همزمان استخدام شرکت نفت شده و در مناطق مختلف و محروم جنوب خدمت کردم.
جهت رفاه حال بیماران خانم ، دوره های تکمیلی در رشته بی اختیاری خانم ها و روشهای نوین درمان بی اختیاری را در فرانسه تحت نظر دکتر پاسکال و در ایتالیا تحت نظر دکتر آلتونا گذراندم
در حال حاضر در مطب خصوصی و بیمارستان فوق تخصصی دی و بیمارستان فوق تخصصی لاله مشغول به کار میباشم.

Call Now Button