پیشگیری از بی اختیاری ادرار

پیشگیری از بی اختیاری ادرار

پیشگیری از بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادرار یکی از مشکلات بزرگ جامعه است که این مشکل در تمامی افراد امکان دارد ایجاد شود با توجه به اینکه درمان مشخص برای این بیماری وجود ندارد باید پیشگیری های لازم صورت گیرد و افراد به سلامت لگن خود اهمیت بدهند در نتیجه باید تمامی افراد از […]

تنگی مجرای ادراری

تنگی-مجرای-ادرار

تنگی مجرای ادراری : بانوان و آقایان متعددی به دکتر تراب پرهیز مراجعه کرده و از کاهش یافتن جریان ادراری شاکی می باشند ، مراجعه کنندگان  بیان می کنند که ادرارشان قطره قطره و باریک می باشد ، دکتر تراب پرهیز تنگی مجاری ادراری را درمان می نمایند . برخی از مواردی که سبب کاهش […]