تومور حالب

تومور حالب

تومور حالب کلیه بوسیله حالب به مثانه متصل می شود ممکن است بافت های این قسمت از بدن درگیر سرطان شود که در ذیل به علائم این بیماری اشاره شده است و توضیحاتی در رابطه با روش های درمانی آن داده شده است. دلایل سرطان حالب مصرف دخانیات استفاده از مسکن های خاص بصورت نا […]