انسداد دستگاه ادراری

انسداد دستگاه ادراری

انسداد دستگاه ادراری انسداد دستگاه ادراری (Urinary Tract Obstruction) یک علت بالقوه برشگت پذیر نارسایی کلیه است که باید در تمام مواردی که نارسایی مزمن کلیه به طور حاد یا ناگهانی بدتر می شود، در نظر گرفته شود . پیامدهای UTO به مدت، شدت و محل انسداد و یک طرفه یا دو طرفه بودن آن […]