بی اختیاری استرسی در مردان ( پس از پروستاتکتومی)

بی-اختیاری-استرسی-در-مردان

بی اختیاری استرسی در مردان ( پس از پروستاتکتومی) آیا با گذشت زمان پس از جراحی، بی اختیاری بیمار بهبود یافته، بدتر شده و یا تغییری نکرده است؟ افرادی که دچار بی اختیاری استرسی پس از پروستاتکتومی، در صورت افزایش فشار خون شکمی دچار نشت ادراری می شوند، نتیجه ای نشت ادرار است که رخ […]