درمان کجی آلت تناسلی

کجی آلت تناسلی

درمان کجی آلت تناسلی آیا کجی آلت تناسلی مردان باعث ناباروری می شود؟ آیا این انحراف درمان دارد؟ یکی از مشکلاتی که بیماران جوان برای آن مراجعه می کنند وجود انحراف در آلت تناسلی آن ها است . این مشکل شاید ایجاد درد و ناراحتی فیزیکی نکند اما در روند زناشویی و کیفیت زندگی فرد […]