درمان سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه

روش های درمان سنگ مثانه سنگ مثانه هنگام افزایش املاح معدنی در مثانه شکل می گیرد که بسیار سفت و سخت هستند و ممکن است که فرد در هنگام ادرار کردن مثانه اش به طور کامل خالی نشود. ادرار باقی مانده در مثانه  باعث ایجاد غلظت می شود که با این املاح معدنی باقی مانده […]

سنگ مثانه

سنگ مثانه

سنگ مثانه یکی از عوامل شایع که موجب درد های شدید شکمی می شود وجود سنگ در مثانه می باشد. سنگ های مثانه بدلیل رسوب مواد معدنی در مثانه ایجاد می شوند. سنگ مثانه عارضه ای است که می تواند در تمامی افراد مشاهده شود اما در میان آقایان مسن بیشتر مشاهده می شود. در […]