درمان عفونت کلیه

عفونت کلیه

درمان عفونت کلیه جهت درمان عفونت کلیه در ابتدا باید نوع باکتری تشخیص داده شود و پس از آن آنتی بیوتیک تجربی یعنی پوشش دهنده تمام ارگانیسم‌های باکتریایی احتمالی مولد بیماری، برای بیمار تجویز می شود. برای بررسی رشد باکتری باید از بیمار آمایش کشت ادرار و خون گرفته شود و بر اساس نوع باکتری، […]