همه چیز درباره دیورتیکول مثانه

دیورتیکول مثانه

دیورتیکول مثانه برآمدگی و کیسه هایی هستند که شکل منفرد و یا حتی چندتایی در دیواره مثانه ایجاد می شود. دلایل زیادی برای ایجاد دیورتیکول در مثانه وجود دارد که با توجه به این دلایل درمان جراحی دیورتیکول مثانه انجام خواهد شد. تنگی های مسیر خروجی ادرار از مثانه می تواند موجب دیورتیکول مثانه شود. […]