سرطان آدرنال یا غدد فوق کلیه

سرطان آدرنال

سرطان آدرنال یا غدد فوق کلیه سرطان آدرنال یا غدد فوق کلیه( غدد فوق کلیه بالای هریک از کلیه ها قرار دارند و بسیار کوچک هستند.) یک سرطان ناشایع است و اغلب تهاجمی و در صورتی که درمان نشود می تواند پیشرفت کند و سلول های سرطانی، سایر مناطق دیگر بدن را هم درگیر کنند. […]