درمان تومور مجرای ادراری

تومور مجرا

درمان تومور مجرای ادراری آیا می دانید تومور مجرای ادراری چیست و چه علائمی دارد ؟ آیا از راه های تشخیص این بیماری آگاهی دارید ؟ وقوع تومور مجرا در زنان سفید پوست در دهه هفت بسیار شایع است در آمریکایی های آفریقایی تبار هرچند احتمال کمتری برای پیشرفت این بدخیمی وجود دارد ولی این […]