درمان تومور مجرای ادراری

تومور مجرا

آیا می دانید تومور مجرای ادراری چیست و چه علائمی دارد؟ آیا از راه های تشخیص این بیماری آگاهی دارید؟ وقوع تومور مجرا در زنان سفید پوست در دهه هفت بسیار شایع است در آمریکایی های آفریقایی تبار هرچند احتمال کمتری برای پیشرفت این بدخیمی وجود دارد ولی این افراد به طور واضح پروگنوز بدتری […]