سرطان کلیه

سرطان کلیه

سرطان کلیه سرطان کلیه در کشور ایران در مردان به نسبت زنان دوبرابر شایع تر است . نشانه های سرطان کلیه را بشناسید، باید در مراحل اولیه سرطان به پزشک مراجعه نمایید . ترس بی مورد از سرطان روند درمان را مختل می کند، درمان سرطان در مراحل اولیه ساده و کم هزینه تر است […]