انواع و روش های درمانی سنگ های کلیوی

روش های درمانی سنگ های کلیوی

سنگ کلیه از کانی های موجود در ادرار تشکیل می شود. معمولا سنگ کلیه از طریق مجرای ادراری دفع می شود اما اگر سنگ کلیه بزرگ باشد، در این صورت میزنای بسته شده و بیمار درد شدیدی را در ناحیه پهلو و کمر و حتی کشاله ران احساس می کند. ممکن است درد ایجاد شده […]

سنگ کلیه

سنگ کلیه

سنگ کلیه سنگ کلیه یکی از بیماری های شایع سیستم دستگاه ادراری می باشد که زمانی ایجاد می شود که حجم ادرار کم می شود و مواد تشکیل دهنده سنگ در ادرار افزایش می باشد. یکی دیگر از علت های شایع این بیماری ارث می باشد . در افرادی که پدر یا مادرشان کلیه سنگ […]