عفونت های دستگاه ادراری

عفونت های دستگاه ادراری

عفونت های دستگاه ادراری عفونت ادراری یکی از مسائل شایع به خصوص در میان زنان است و حداقل نیمی از زنان حوالی سن سی سالگی یک دوره عفونت ادراری را تجربه کرده اند و دلیل این عفونت شایع در میان زنان به علت نزدیکی مجاری ادراری، تناسلی و مدفوعی به نسبت مردان می باشد . […]