تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی تبخال تناسلی یک عفونت ویروسی است که در اثر آلودگی به ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) بوجود می‌آید که به صورت زخم و تاول هایی بروی پوست ظاهر می شود. تبخال تناسلی ممکن است پس از اولین آلودگی با ویروس هرپس سیمپلکس)این ویروس  از طریق ارتباط جنسی منتقل می شود (.و یا در اثر […]