تومورهای کلیه

تومورهای کلیه

تومورهای کلیه تومورهای کلیه به دو دسته تومورهای بدخیم و خوش خیم تقسیم می شوند که شایع ترین علامت تومورهای کلیه مشاهد خون در ادرار می باشد. برای بررسی کلیه، اغلب از سنوگرافی استفاده می شود در صورتی که در سونگرافی توده ای مشاهده شد، برای بررسی های تکمیل از سی تی اسکن استفاده می […]