سرطان بیضه

تومور بیضه

سرطان بیضه رشد غیر طبیعی سلول های بیضه باعث ایجاد سرطان بیضه می شود ایجاد این نوع سرطان نسبتا غیر شایع است که بروز این سرطان در سمت راست بیضه نسبت به سمت چپ شایع تر است ممکن است سرطان بیضه در دوطرف بیضه ایجاد شود که احتمال بروز آن 1 تا 2 در صد […]