آیا واریکوسل باعث ناباروری می شود؟

آیا واریکوسل باعث ناباروری می شود؟

آیا واریکوسل باعث ناباروری می شود؟ متاسفانه یکی از شایع ترین علل ناباروری در مردان بیماری واریکوسل می باشدو این بیماری در اغلب موارد بدون علامت می باشد و هیچ نشانه ای ندارد و بندرت می تواند ایجاد درد کند. این بیماری معمولا پس از بلوغ و یا در زمان بلوغ اتفاق می افتد و […]

واریکوسل

واریکوسل

واریکوسل یکی از شایع ترین علل ناباروری قابل درمان در مردان واریکوسل می باشد که می توان گفت از هر ده مرد چهار نفر واریکوسل دارند . یعنی ناباروری بیش از بیست تا چهل درصد موارد با توجه به آمار های مختلف علت مردانه دارد . از بین بیماری های مختلفی که در مردان باعث […]