واریکوسل گرید 2

واریکوسل-گرید-2

واریکوسل گرید 2 آیا واریکوسل گرید 2 بیماری به حساب می آید؟ در صورت درمان نکردن این عارضه، عوارض جانبی حادی به همراه دارد؟ به بزرگ شدن وریدهای درون کیسه بیضه (اسکروتوم) بیماری واریکوسل می گویند. اسکروتوم کیسه پوستی افتاده ای است که دو بیضه در داخل آن قرار گرفته است. واریکوسل مانند وریدهای واریسی […]