سنگ کلیه

سنگ کلیه

سنگ کلیه سنگ کلیه یکی از بیماری های شایع سیستم دستگاه ادراری می باشد که زمانی ایجاد می شود که حجم ادرار کم می شود و مواد تشکیل دهنده سنگ در ادرار افزایش می باشد. یکی دیگر از علت های شایع این بیماری ارث می باشد . در افرادی که پدر یا مادرشان کلیه سنگ […]