اختلال نعوظ

اختلال نعوظ

اختلال نعوظ اختلال نعوظ (Erectile dysfunction)  یا ناتوانی جنسی (Impotence) عبارتست از ناتوانی در رسیدن به نعوظ، انزال یا هر دو . به عبارت دیگر اختلال نعوظ (ED) به عدم توانایی در رسیدن به نعوظ یا حفظ نعوظ مطلوب جهت مقاربت جنسی گفته می شود . اغلب موارد ED به علت اختلالات عروقی، عصبی و […]