درمان سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه

روش های درمان سنگ مثانه سنگ مثانه هنگام افزایش املاح معدنی در مثانه شکل می گیرد که بسیار سفت و سخت هستند و ممکن است که فرد در هنگام ادرار کردن مثانه اش به طور کامل خالی نشود. ادرار باقی مانده در مثانه  باعث ایجاد غلظت می شود که با این املاح معدنی باقی مانده […]