اختلالات ادرار کردن در کودکان

اختلالات ادرار کردن در کودکان

تاخیر در بلوغ مثانه و باقی ماندن انقباضات مهار نشده در سنین بالاتر باعث ایجاد مثانه ناپایدار و علائم ادراری در اطفال می شود. مثانه ناپایدار شایع ترین اختلال ادراری غیر نروژنیک در اطفال است. اگر شدت انقباض کم باشد بی اختیاری ادراری و علائم تحریکی ادرار به شکل احساس فوریت ادرار مشخص می شود […]