اختلالات ادرار کردن در کودکان

اختلالات ادرار کردن در کودکان

اختلالات ادرار کردن در کودکان مثانه کوچک هیپرتونیک یا مثانه ناپایدار تاخیر در بلوغ مثانه و باقی ماندن انقباضات مهار نشده در سنین بالاتر باعث ایجاد مثانه ناپایدار و علائم ادراری در اطفال می شود . مثانه ناپایدار شایع ترین اختلال ادراری غیر نروژنیک در اطفال است . اگر شدت انقباض کم باشد بی اختیاری […]