تاثیر مواد نیروزا بر عملکرد جنسی مردان

تاثیر مواد نیروزا بر عملکرد جنسی مردان

تاثیر مواد نیروزا بر عملکرد جنسی مردان تعداد مواد نیروزا بسیار زیاد است و شایع ترین موادی که مورد استفاده قرار می گیرد آندروژن ها یا استروئید های آنابولیزان است . آندروژن ها یک لفظی است که به هورمون های مردانه گفته می شود و استروئید های آنابولیزان هم موادی هستند که در علم پزشکی […]