ترشحات واژن

ترشحات واژن

ترشحات واژن ترشحات واژن غددی در دیواره های واژن هستند، که  جهت سلامت و پاکیزگی واژن تشکیل می شوند.ترشحات واژن به طور طبیعی باید بدون بو و به رنگ سفید شیری و یا بی رنگ باشند. و هیچ گونه خارش و سوزشی در ناحیه واژن فرد ایجاد نکنند. ترشحات واژن از زمان بلوغ تا زمان یائسگی […]