وازکتومی

وازکتومی

وازکتومی وازکتومی به منظور جلوگیری از باروری در مردان صورت می گیرد این جراحی با بی حسی  موضعی و به صورت سرپایی انجام می شود. در این جراحی مسیر وازدفران مسدود می شود . وازکتومی به روش NSIV در این روش از طریق یک سوراخ کوچک بروی پوست ( بدون برش پوست با تیغ جراحی)مسیر […]