بیماری های ادراری

بیماری های ادراری

وجود خون در ادرار وجود خون در ادرار از شایع ترین بیماری های ادراری می باشد که گاهی بصورت واضح و در برخی موارد با دفع لخته همراه است.این مشکل گاهی ناگهانی و گاهی به آرامی رخ می دهد. هنگامی که این بیماری با سوزش ادرار همراه باشد می تواند ناشی از عفونت ادراری باشد.همچنین مشکلات […]