شب ادراری کودکان

شب ادراری کودکان

شب ادراری کودکان آیا می دانستنید که شب ادراری کودکان تا سن شش سالگی طبیعی است و تا سن ده سالگی شایع است. شب ادراری موضوعی نگران کننده نیست و کاملا قابل کنترل است. در صورتی که مادر در کودکی شب ادراری داشته است احتمال این که کودک ایشان شب اداری داشته باشد بیشتر است […]